Skip to main content

A modern agency for building solutions.

bekijk hier onze bedrijfsvideo

A modern agency for building solutions.

Klantenbegeleiding

We brengen een grote meerderheid van nieuwbouw- of vernieuwbouwprojecten op plan aan de man.

Als klantenbegeleider organiseren we de belangrijke koppeling tussen de projectontwikkelaar, de aannemer(s) en de kopers. 

Van bescheiden renovaties tot grote nieuwbouwprojecten

Bouwcoördinator Jurgen Buseyne en zijn team geven bouwadvies op maat in de brede regio van Oost- en West-Vlaanderen. Dit garandeert een meerwaarde voor u als particulier, professional en/of projectontwikkelaar!

Aantrekkelijker, efficiënter en goedkoper bouwen of renoveren.

Doelgroep : Investeerder als bouwheer !

Als investeerder wenst u zich te wagen of eens te proeven aan een project in vastgoed met het oog om een extra rendement erop na te streven.

Echter is drempel tot onmiddellijke realisatie van een project om uitéénlopende redenen te groot.

 • Waar en wat, een grond of een pand te ontwikkelen. Nieuw of bestaand goed.
 • Hoe groot, haalbaarheid en rendabiliteit.
 • Eigen tijd, opvolging en zorgen.
 • Risico's en stress, rust en vertrouwen.

Doel & doelgroep

Voor investeerders en projectontwikkelaars!

Het concipiëren van een gebouw en het ontwikkelen van een project vergt een deskundige aanpak. Met de ruime praktijkervaring in de bouwsector geven wij u technisch en financieel advies.

Bouwadvies gaat uit van een totaal concept, waar we alle elementen van het bouwproces doorlopen en telkens de impact op uw budget gaan toetsen.

Via onze adviezen kan u precies inschatten met welke prioriteit dit in het definitief plan of tijdens de uitvoering wordt ingepast.

Door deze taken van de bouwconsulent en de bouwcoördinator te combineren, creëren we de voorwaarden om een optimaal rendement te halen uit uw investeringen.

Ons DOEL is uw MEERWAARDE garanderen.

Wat u investeert in onze diensten verdient zich terug door :

 • een strakke aanbesteding met concurrerende offertes die weinig ruimte laat voor meerwerk of onwenselijke verrekening van kosten lopende of na de uitvoering van het project.
 • Juiste inschatting van de planning waardoor uw budget rendeert binnen de voorziene termijn.
 • Veel minder verlies van uw eigen kostbare tijd. U kunt zich blijven focussen op uw eigen Business !!
Ook professionals en projectontwikkelaars zijn een waardevolle partner !

Over B&V Project

B &V Project startte in het najaar van 2011. Een eigen project met de coördinatie van A tot Z in eigen beheer deed ons nadenken over de toekomst.

Eind 2013 begonnen we als bouwconsulent en in bouwcoördinatie. De ervaringen in de aannemerswereld vormden mee de basis van deze beslissing.

Zestien jaar ervaring in de sector zorgen voor een stevig fundament

 • Calculatiedienst, Teken- en meetwerk binnen een aannemingsbedrijf met eigen schrijnwerkafdeling
 • Technisch tekenaar en Calculator, Projectleider, Business Unit Manager, Directeur Industriële en Private Opdrachten binnen een aannemingsbedrijf burgerlijke en architecturale bouwkunde
 • Bedrijfsondersteunende processen ISO en VCA**
 • Opleiding Preventie-adviseur
 • Opvolging ERP-systeem 

Deze vaardigheden zorgden voor structuur en heldere aanpak. Door de jaren heen ontwikkelde de kennis zich ook op menselijk, professioneel en juridisch vlak.

Doorzicht en negotiaties, contractbesprekingen, professionele begeleiding en ervaringen in expertises bevorderden de menselijke skills. 

Deze brede basis zorgt er nu voor dat het alle facetten binnen een bouwproces met de juiste aanpak en inzichten de klanten vertrouwen en rust zal bieden.

Kennis van het soort projecten en opdrachten lopende de jaren

 • Architecturale bouwkunde in totaalprojecten als Hoofdaannemer voor Woonzorgcentra, Service-flats, Kantoor- en Appartementsgebouwen.
 • Realisatie van complexe ondergrondse kelders en parkeergarages (incl. funderingstechnieken voor Kantoor-, Utiliteits- en Appartementgebouwen.
 • Woningen en gebouwen in zichtbeton.
 • Burgerlijke en Architecturale bouwkunde voor Recyclagebedrijven binnen de Group Galloo.
 • Bruggenbouw voor Afdeling Wegen en Verkeer en Afdeling Waterwegen en Zeekanaal.
 • Uitbouw van de burgerlijke bouwkundige activiteiten in de Gentse Kanaalzone voor het aannemingsbedrijf met nadruk op kwaliteit & stipte planning
  • ArcelorMittal : machinefunderingen, Projecten in productielijnen binnen een scherp tijdskader.
  • BP Belgium : Nieuwe uitbreiding en aanpassingen bestaande productiegebouwen
  • Taminco : Bouwkundige projecten in een chemisch bedrijf
  • Volvo : Windmolenfunderingen (ook voor andere opdrachtgevers)
 • Multinationals als TOTAL ea ....
 • Bouw van industriële waterzuiveringsstations.

B&V Project, uw bouwconsulent

B&V Project fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever. Hij adviseert de bouwheer in zijn beslissingen.

B&V Project geeft u graag deskundig bouwadvies. Bouwconsulent Jurgen zoekt samen met u een potentiële locatie, grond of pand.

 • Eventueel of mogelijk samen op zoek gaan naar een locatie, grond en pand om een nieuw project te ontwikkelen.
 • Maken van een haalbaarheidsstudie in samenspraak met de bouwheer. Er wordt een berekening gemaakt of het project al dan niet rendabel en winstgevend kan worden. De bouwkost wordt samen met de financiële kosten afgetoetst aan de verkoopwaarde in functie van de ligging en het aantal entiteiten van het bouwproject.
 • Voorcalculatie bouwkost na ontvangst van plannen.
 • Begeleiding bij de samenstelling van het ideale bouwteam passend bij het bouwproject.
 • Professioneel advies bij nieuwe en bestaande projecten.
 • Advies bij ontwerp.
 • Optimalisatie van het bouwproces.

B&V Project bezorgt u alle info en bouwadvies voor uw toekomstig bouwproject.

B&V Project geeft bouwadvies in meerdere regio's onder andere in Ieper, Kortrijk, Roeselare, Gent, Brugge, Oostkust en Westkust, Veurne, Koksijde, Diksmuide, Poperinge & Torhout.

B&V Project, uw bouwcoördinator

De bouwcoördinator is dus de link tussen diverse schakels van het bouwproces. Hij verzorgt ook úw bouwcoördinatie! B&V is hoofzakelijk actief in Oost- en West-Vlaanderen.
 • Ons voornaamste doel is optimaal rendement uit uw investering halen!
 • is de link tussen diverse schakels van het bouwproces
 • de vooropgestelde termijn respecteren van het project
 • professionele begeleiding en coördinatie bij projecten
 • prijsvraag en deskundige controle en selectie van offertes
 • advies bij contractvorming en aanstelling van de aannemers
 • vaste contactpersoon tussen aannemers en de bouwheer
 • coördinatie van diverse onderaannemers
 • medecontrole op de uitvoering = kwaliteitscontrole
 • bij aanvraag aanwezigheid in de werfvergaderingen
 • budgetcontrole
 • bewaking meerwerken of onwenselijke verrekeningen.
 • controle van de maandelijkse vorderingstaten
 • eventuele verdediging bij factuurcontrole van onderaannemers of leveranciers
 • regelmatige briefing of rapportering aan de bouwheer
 • controle eindafrekening aannemers
 • assistentie bij oplevering en in waarborgperiode
 • nazorg opleveringspunten
 • ondersteuning bij de totale eindafrekening van het project.